Navn: Henriette Jack Larsen
Alder: 18 år
Sivilstatus: singel
Jobb/skole: Wang videregående
Spillerposisjon: midt beck
Tidligere klubber: Bare Fjellhammer
Rituale før kamp: venstre sko før høyre sko
Livsmotto: «gjør hva du vil, du dæver uansett»
Lagets dårligste fotballspiller: Mie
Lagets beste fotballspiller: Marlene, men Albert er mer til å stole på!
Lagets hissigpropp: Tiril
Lagets moroklump: Martha
Kjekkeste på herrelaget: Trym
Hvilken medspiller hadde du tatt med deg på en øde øy, hvorfor?: Marlene, fordi da kommer jeg meg vekk fra øya i live