Håndballskole i ferier

Fjellhammer Il arrangerer håndballskole i vinter-, sommer-, og høstferien. Informasjon og påmelding til håndballskole vil du finne her og på vår facebookside.