Dugnad og frivillighet

På denne siden finner du informasjon om dugnader og frivilligheten i Fjellhammer IL. Hvert lag i klubben har en dugnadsansvarlig som videreformidler dugnader i regi av Fjellhammer IL. Gunne Gustavsen setter opp vaktlister og har ansvar for kafeteria/kiosk, billettsalg og sekretariat. Anne Mathisen har ansvar for oppsett av tilsynsvakter.

Tilsynsvakt:
Hvert lag blir satt opp som tilsynsvakt i hallene vi disponerer, både på hverdager og i helger når vi har kamper og arrangementer. Her finner du oversikt over kommunens utleieplan for hallene. 
Her finner du oversikt over oppgaver som tilsynsvakt. 

Kafeteria/kiosk og billettsalg:
Hvert lag blir satt opp til å ha vakter i kafeteria/kiosk og til billettsalg når det spilles hjemmekamper i hallene. Gunne setter opp vaktlister for når de ulike lagene skal ha dugnad i kafeteria/kiosk. Vaktlistene blir sendt ut ca 3 uker før oppsatt vakt. Du finner instruks for kafeteria/kiosk og billettsalg her. Når du skal ha en vakt i kafeteriaen, skal du ha med vaffelrøre.

Sekretariat:
Hvert lag blir satt opp med vakter i sekretariatet når det spiller kamper i hallene. Alle kamper skal føres med digital kamprapport/LIVE, i tillegg til at måltavla i hall benyttes. 

Kontaktpersoner:
Gunne W. Gustavsen
Tlf: 469 35 291
E-post: gunne45@hotmail.com

Anne Mathisen:
Tlf: 906 13 809
E-post: post@fjellhammer.no