#vierFIL

Fjellhammer IL er i dag en av Norges største håndballklubber med mange lag i seriespill, både i aldersbestemte klasser og på seniornivå.Vi er stolte av å drive klubben etter prinsipper som der vi legger stor vekt på både det sosiale og det sportslige på alle alderstrinn. Derfor er vårt motto:
TOPPEN OG BREDDEN I NORSK HÅNDBALL.

Vi kan skryte av å være en veldrevet klubb som er kjent for å ha:
– Et godt miljø
– Bred kompetanse
– Gode tradisjoner
– Kultur
– Identitet
– Kontinuitet

Godt samarbeid mellom klubbens tillitsvalgte, trenere, spillere og foresatte er høyt prioritert, og vi ser på oss selv som en stor familie som i felleskap jobber mot de samme mål, både sosialt og sportslig. Sportsplanen forteller hvordan Fjellhammer IL ønsker at håndballen skal være i klubben. 

Klubben bidrar med:
– Medvirkning i et positivt og sunt idrettsmiljø.
– Treningstid i idrettshall og trenere.
– Lagledere til kamper og transport til kamper i samråd med foresatte.
– Oppmenn til hvert lag. For aldersbestemte lag velges disse normalt blant de foresatte.
– Gratis adgang for alle spillere på aldersbestemte lag til håndballkamper arrangert av Fjellhammer IL, med unntak av NM – kamper.
– Fellesarrangementer der spillere fra flere lag i klubben kan møtes.
– Tilbud til foresatte om deltakelse i senioravdelingen.
– Håndballens dag, skjer hver vår
– Turneringer og cuper
– Kurs og opplæring i regi av Akershus Håndballkrets

Du bidrar med:
– Salg av toalettpapir og tørkeruller, 2 ganger i året
– Dugnadsarbeid i kafeteria, sekretariat og Bonaqua Cup
– Tilsynsvakt i Fjellhamarhallen og Lørenskoghallen
– Medlemskontigent og treningsavgift

Det er dugnadsansvarlig på laget du tilhører som setter opp når du skal ha dugnad. Er du satt opp en dag du ikke kan, må du prøve å bytte selv eller si ifra til dugnadsansvarlig at du ikke kan god tid i forveien. 

Spillere i breddeavdeling må selv skaffe grønn shorts, treningsball, knebeskyttere, håndballsko og lignende.Vi anbefaler å bruke Comet Sport Lillestrøm, som gir oss gode medlemstilbud.